.

Çift Anadal Programları Hakkında.

Çift Anadal Nedir?

Çift Anadal Programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı önlisans  diploma programlarının iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programıdır.

Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal önlisans diploma programında  en erken ikinci yarıyılının başında, en geç ise üçüncü yarıyılının başında başvurabilir.

Detaylı bilgi için;  Çift Anadal ve Yandal Yapılmasına İlişkin Yönerge ' sine bakabilirsiniz.                                                     BAŞVURU YAPILABİLİNECEK ANADAL ve ÇİFT ANADAL PROGRAMLARIMIZ:

Anadal Program AdıÇift Anadal Program Adı
Turist Rehberliği ProgramıTurizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
Turist Rehberliği Programı


öğrenci

  • Bölüm/Programlar
  • dilekçeler
  • müfredat
  • formlar
  • danışmanlar