.

İdari Personel

Mustafa GÖKKARA
Yüksekokul Sekreteri
Telefon: 7305
E-posta: mgokkara@mehmetakif.edu.tr
Rıza Kürşat KAYA
Bilgisayar İşletmeni
Personel-Öğrenci İşleri
Telefon: 7308
E-posta: rkaya@mehmetakif.edu.tr
Hatice EMEKSİZ
Bilgisayar İşletmeni
Mutemet-Taşınır İşleri
Telefon: 7307
E-posta: hozansoy@mehmetakif.edu.tr
Orhan TEPEDELEN
Bilgisayar İşletmeni
Yazı İşleri
Telefon: 7300
E-posta: otepedelen@mehmetakif.edu.tr
Tuncay ELVAN
Sürekli İşçi
Kaloriferci
Telefon: 7300
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Nuri ERSOY
Sürekli İşçi
Kaloriferci
Telefon: 7300
E-posta: nersoy@mehmetakif.edu.tr

Santral Memuru
Müdür Sekreteri-Yazı İşleri
Telefon: 7300
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Yasin ÜSTÜNDAĞ
Memur
İş Güvenliği Uzmanı
Telefon: 7300
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Hüseyin ERDEM
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik Hizmetleri
Telefon: 7313
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Şevket ERDEM
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik Hizmetleri
Telefon: 7313
E-posta: @mehmetakif.edu.tr
Ümit KAPLAN
Koruma ve Güv. Görevlisi
Güvenlik Hizmetleri
Telefon: 7313
E-posta: @mehmetakif.edu.tr

personel

  • Akademik Personel
  • İdari Personel
  • Koordinatörlükler