.

Aday Öğrenci İçin Gerekli Bilgiler (TR)

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Turist Rehberliği Programı

Öğrenim Ücreti:  
Birinci öğretim programlarında öğrenim ücreti alınmamaktadır. Ön lisans programlarında iki (2) yıldır.
Eğitim ve Öğretim Modeli: 
Programın eğitim-öğretim normal süresi iki yıldır ve bu sürenin sonunda tüm derslerini ve stajını başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması verilir Örgün Öğretim -2 yıl (4 dönem) dır.
Hazırlık Eğitimi:
İsteğe bağlı olarak Merkez Yabancı Diller Yüksekokulunda 1(bir) yıl verilmektedir.
Staj Durumu:
30 iş günü staj çalışması yapmak zorunludur.
Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu 
Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:
İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Binası /Merkez-BURDUR
Program Akreditasyonları:
Yoktur.
Kısmi Zamanlı Öğrenci:
Birimimizde ihtiyaç duyulan alanlarda  Rektörlüğümüzün onayı ile Yürütme Kurulunda belirlenen öğrenci sayısı kadar  öğrenciler kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmaktadır.
Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi:
Tüm programlardaki toplam öğrenci sayılarının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Uygun görülen öğrenciler öğle yemeği yardımından faydalanmaktadırlar.
Burs: 
5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları da birimimiz web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere duyurulur.
Yurt: 
KYKAday Öğrenciler