.

İdari Personel

Mustafa GÖKKARA
Yüksekokul Sekreteri
+90 248 618 11 14 Dahili: 4504

Rıza Kürşat KAYA
Bilgisayar İşletmeni 
Öğrenci İşleri-Personel İşleri 
Dahili: 6283

Hatice EMEKSİZ
Bilgisayar İşletmeni
Muhasebe-Taşınır Kayıt Yetkilisi
Dahili: 6282

Mukaddes ALPAĞAN
Müdür Sekreteri-Yazı İşleri 
Dahili: 6275

Yasin ÜSTÜNDAĞ
İş Güvenliği Uzmanı
Dahili: 6275

Hüseyin ERDEM
Güvenlik Hizmetleri
Dahili: 6285

Şevket ERDEM
Güvenlik Hizmetleri
Dahili: 6285

Ümit KAPLAN
Güvenlik Hizmetleri
Dahili: 6285personel

  • Akademik Personel
  • Personel Formları
  • İdari Personel
  • Koordinatörlükler