.

Misyon-Vizyon

Misyon
Evrensel değerlerle milli değerleri birlikte kucaklayan ve özümseyen, çağımızın gereklerine uygun bilgi ve yeteneklere sahip, insan haklarına, çevreye ve demokrasiye saygılı, temel eğitimini almış, endüstrinin ihtiyaç duyduğu alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim almış tercih edilen nitelikli mesleki-teknik elemanlar yetiştirmek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, ilişki içinde bulunulan sektörlerle ilgili projeler üretmek, araştırıcı, girişimci, sorgulayıcı ve analitik düşünce gücü gelişmiş, mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye kendisini adamış bireyler yetiştirmektir.

Vizyon
Sürekli değişen ve yenilenen küresel koşullara ve teknolojiye uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak bilinçli öğrenciler yetiştiren, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürüterek bölgenin ihtiyaç ve sorunlarına cevap üretebilen, günceli takip eden, takım çalışmasına uyumlu, aranılan ve ihtiyaç duyulan meslek elemanı yetiştiren, mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmak.

hakkımızda

  • Kurullarımız
  • Misyon-Vizyon
  • Yönetim
  • Birimin Tarihsel gelişimi