.

Turist Rehberliği Programı (I.Öğretim)


TURİZM REHBERLİĞİ PROGRAMI

“Türkiye Turizm Stratejisi 2023” eylem planında ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini kullanarak ve turizm alternatiflerini geliştirerek turizmden alınan payın artırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde son yıllarda turizm yatırımları hız kazanmış; gelen turist sayısı artmış ve nitelikli turist rehberi ihtiyacı belirgin hale gelmiştir. Bunun yanı sıra 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan Turist Rehberliği Kanunu ile turist rehberliği mesleğinin standartları tanımlanmış, turist rehberliği gözde bir meslek haline getirilmiştir.

Programın Amacı
Turist rehberleri, ülkenin tanıtım elçileridirler. Yabancı konuklarla birebir ilişkide bulunan tek temsilci olarak stratejik bir öneme sahiptirler. Turistin gözünde rehber, ülkemizi kültürümüzü temsil eden bir kişi, bir bilge, bir örnek, bazen de birer büyükelçi konumundadır.

Bu bağlamda Turist Rehberliği Programımızın amacı, rehber adaylarının en az bir yabancı dili çok iyi düzeyde konuşan; Türkiye’yi, tarihi, kültürü ve coğrafyasıyla en iyi şekilde tanıyan, konuklarının örf, adet ve alışkanlarını çok iyi bilen, uzmanlaştıkları destinasyonları adım adım tanıyan, yabancı konuklara nasıl tanıtılacağı konusunda bilgili, iyi insan ilişkileri kurabilen, mesleklerini yaşam biçimleri olarak benimsemiş nitelikli turist rehberleri yetiştirmektir.

Programın, Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi
Burdur ili, Akdeniz Bölgesi'nden Ege ve Orta Anadolu Bölgeleri'ne geçiş alanında, Ülkemizin turizm faaliyetleri açısından zengin bir kaynak oluşturan Akdeniz Bölgesinin iç kısmında ve Göller Yöresi adı verilen bölgede yer almakta ve bunun sonucu olarak turizm faaliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri açısından Akdeniz Bölgesi’nin önemli bir kenti olan Burdur’da; 19. yy’ın sonları ile 20. yy’ın başlarında yapılan araştırmalar, Güneybatı Anadolu’nun bu kısımlarının Prehistorik devirlerden bu yana iskân edildiğini ortaya çıkarmıştır.

Burdur ilinde, çevresiyle birlikte (Göller Bölgesi) ilk tarih çağlarından günümüze kadar bütün dönemlerin yaşandığını, günümüze kadar gelen medeniyet eserlerinden anlamaktayız. Bugün çevremizde bu dönemlere ait 50’ye yakın höyük ve tümülüs ile 25’ten fazla ören yeri ve antik kent yerleşim yeri bulunmaktadır.

Ülkemizde ve Yüksekokulumuzun da bulunduğu Burdur’da, önemi her geçen gün artan turizm endüstrisinde kalifiye personel eksikliği görülmektedir. Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan Turist Rehberliği Programı ile hem Ülkemizin, hem de bölgemizin turizm değerlerinin tanıtılması, turizm faaliyetlerinin artırılması ve bölgenin turizm potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesine önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir.

Programın eğitim-öğretim süresi iki yıldır ve bu sürenin sonunda önlisans diploması verilir.

öğrenci

  • bölüm/programlar
  • dilekçeler
  • müfredat
  • formlar
  • danışmanlar