.

Aday Öğrenci İçin Gerekli Bilgiler (TOİ-AP)

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Öğrenim Ücreti: 
Birinci öğretim programlarında öğrenim ücreti alınmamaktadır. Ön lisans programlarında iki (2) yıldır.
Eğitim ve Öğretim Modeli: 
Programın eğitim-öğretim normal süresi iki yıldır ve bu sürenin sonunda tüm derslerini ve stajını başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması verilir Örgün Öğretim -2 yıl (4 dönem) dır.

Hazırlık Eğitimi:
Bulunmamaktadır.
Staj Durumu: 
30 iş günü staj çalışmasını yapmak zorunludur. 
Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu 
Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:
İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Binası /Merkez-BURDUR
Program Akreditasyonları:
Yoktur.
Burs: 
5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları da birimimiz web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere duyurulur.
Yurt:
KYK
Kısmi Zamanlı Öğrenci: 
Birimimizde ihtiyaç duyulan alanlarda  Rektörlüğümüzün onayı ile Yürütme Kurulunda belirlenen öğrenci sayısı kadar  öğrenciler kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmaktadır.
Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi: 
Tüm programlardaki toplam öğrenci sayılarının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Uygun görülen öğrenciler öğle yemeği yardımından faydalanmaktadırlar.

Aşçılık Programı

Öğrenim Ücreti: 
Birinci öğretim programlarında öğrenim ücreti alınmamaktadır. Ön lisans programlarında iki (2) yıldır.Sadece  ders uygulamalarında kullanılmak üzere sarf malzeme, araç ve gereç gider katkısı olarak her dönem 500 TL alınmaktadır.
Kıyafet ve Donanım :
Öğrencilerimizin uygulama alanlarında kullanmak  üzere bölümümüzce belirlenen iş önlüğünü giymeleri zorunludur. 
Eğitim ve Öğretim Modeli: 
Programın eğitim-öğretim normal süresi iki yıldır ve bu sürenin sonunda tüm derslerini ve stajını başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması verilir Örgün Öğretim -2 yıl (4 dönem) dır.
Hazırlık Eğitimi: 
Bulunmamaktadır.
Staj Durumu:
30 iş günü staj çalışmasını yapmak zorunludur. 
Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri:
Yeşilova İsmail Akın Meslek Yüksekokulu 
Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği:
İstiklal Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Binası / Merkez-BURDUR
Programı Akreditasyonları:
Yoktur.
Kısmi Zamanlı Öğrenci: 
Birimimizde ihtiyaç duyulan alanlarda  Rektörlüğümüzün onayı ile Yürütme Kurulunda belirlenen öğrenci sayısı kadar  öğrenciler kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılmaktadır.
Öğle Yemeği Yardımı Verilmesi: 
Tüm programlardaki toplam öğrenci sayılarının %1 oranında belirlenerek maddi imkânı yeterli olmayan ücretsiz yemek yardımı verilecek öğrenci sayısı, SKS Daire Başkanlığının teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Uygun görülen öğrenciler öğle yemeği yardımından faydalanmaktadırlar.
Yurt:
KYK
Burs: 
5102 sayılı kanun gereği ÖSYM Kılavuzundaki öğrenci kontenjanlarının %1’i üniversitelere burs kontenjanı olarak ayrılmaktadır. Ayrıca diğer kurumlar tarafından öğrencilere sağlanan burs imkanları da birimimiz web sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları aracılığıyla öğrencilere duyurulur.

Aday Öğrenciler