BİRİM DANIŞMA KURULU
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet UYUMAZ - Yüksekokul Müdürü - Başkan
 • Öğr. Gör. Ali ELİBOL - Müdür Yardımcısı - Üye
 • Öğr. Gör. Raşit ACAR - Müdür Yardımcısı - Üye
 • Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer TEKİN - Bölüm Başkanı - Üye
 • Öğr. Gör. Faruk GÖKÇE - Böl. Bşk. V. - Üye
 • Şube Müdürü Pınar ARSLAN - Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Üye
 • Enformasyon Memuru Adnan GÜR- Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Üye
 • Mihrace ERMAN - Birim Öğrenci Temsilcisi - Turist Rehberliği Programı - Üye
 • Ethem ŞENEL - Özel Sektör Temsilcisi - Hotel Lago Di Salda - Üye
 • Erhan SÖNMEZ - Sivil Toplum Kuruluş Temsilcisi - Yeşilova Esnaf ve Sanatkarlar
  Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığı - Üye

Not: Birimimiz programında ilk defa öğrenci alınması nedeni ile mezun öğrencimiz bulunmamaktadır.